KHU ĐÔ THỊ HƯNG HÒA – THANH LIÊM, HÀ NAM

Giá từ: 6.00 triệu/m2
Địa Chỉ: Thanh Phong, Thanh Liêm, Hà Nam.