Hướng dẫn hồ sơ & thủ tục mua nhà ở xã hội Hồng Hà Eco City mới nhất

 

Dự án nhà ở xã hội Hồng Hà Eco City đang là một trong những dự án được quan tâm nhất hiện nay tại huyện Thanh Trì bởi những ưu điểm về thiết kế, vị trí, tiện ích đặc biệt là giá bán cực kỳ hợp lý phù hợp mọi đối tượng có thu nhập trung bình thấp. Vậy hồ sơ để mua nhà tại dự án gồm những gì? các bước thực hiện như thế nào? Hãy cùng Manhcuongbds tìm hiểu chi tiết cách làm hồ sơ để mua nhà ở tại dự án này nhé!

hồ sơ mua nhà ở xã hội Hồng Hà Eco City

THÀNH PHẦN HỒ SƠ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI HỒNG HÀ ECO CITY

Theo Điều 49 Luật Nhà ở 2014, có 10 đối tượng được mua nhà ở xã hội, nếu đáp ứng được các điều kiện đủ, cụ thể:

1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;
2. Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;
3. Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;
4. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;
5. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;
6. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;
7. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
8. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định.
9. Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập.
10. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

điều kiện mua nhà ở xã hội

Căn cứ Điều 22 Nghị định 100/2015/NĐ-CP và Điều 10 Thông tư 20/2016/TT-BXD, đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội nhưng chưa được hưởng phải chuẩn bị hồ sơ với các giấy tờ như sau:

Thứ nhất: Đơn đăng ký mua nhà ở xã hội Hồng Hà Eco City

Đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở theo mẫu số 01 tại phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 20/2016/TT-BXD.

Thứ 2. Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội.

Đối với:

 1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.
 2. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị. Phải có giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi đang làm việc về đối tượng và thực trạng nhà ở.
 3. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.
 4. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân.

–> Phải có giấy tờ chứng minh về đối tượng theo quy định của pháp luật về người có công với cách mạng, xác nhận về thực trạng nhà ở và chưa được hỗ trợ nhà ở của Nhà nước do UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú cấp.

Đối với: 

 1. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
 2. Đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ.

–> Phải có giấy xác nhận đã trả lại nhà ở công vụ do cơ quan quản lý nhà ở công vụ cấp.

Đối với:

 1. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

–> Phải có bản sao có chứng thực chứng minh người đó có tên trong danh sách thu hồi đất ở, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan có thẩm quyền, kèm theo giấy xác nhận của UBND cấp huyện nơi người có nhà, đất bị thu hồi về việc chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở tái định cư.

Thứ 3. Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú

♦ Đối tượng đăng ký xin mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội có đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội thì phải có bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký hộ khẩu tập thể tại địa phương đó.

♦ Trường hợp đối tượng đăng ký xin mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội không có hộ khẩu thường trú thì phải có bản sao có chứng thực giấy đăng ký tạm trú; bản sao có chứng thực hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 năm trở lên tính đến thời điểm nộp đơn hoặc hợp đồng không xác định thời hạn và giấy xác nhận (hoặc giấy tờ chứng minh) về việc có đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người đó đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Đối tượng làm việc cho chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố nơi có nhà ở xã hội mà việc đóng bảo hiểm thực hiện tại địa phương nơi đặt trụ sở chính thì phải có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đặt trụ sở chính về việc đóng bảo hiểm.

Thứ 4. Giấy tờ chứng minh về điều kiện thu nhập

 1. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.
 2. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân.
 3. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

–> Phải có xác nhận của cơ quan, đơn vị mà người đó đang làm việc về mức thu nhập thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

 1. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị. Không cần giấy tờ chứng minh mà tự kê khai về mức thu nhập của bản thân và chịu trách nhiệm về thông tin tự kê khai.

Sở Xây dựng liên hệ với Cục thuế địa phương để xác minh thuế thu nhập của các đối tượng này trong trường hợp cần thiết.

THỦ TỤC MUA NHÀ Ở XÃ HỘI HỒNG HÀ ECO CITY THẾ NÀO

Sau khi đã hoàn thiện bộ hồ sơ theo quy định thì các bạn cần thực hiện các bước sau để mua căn hộ tại dự án.

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội Hồng Hà Eco City

Căn cứ khoản 1 Điều 20 Nghị định 100/2015/NĐ-CP, người có nhu cầu đăng ký mua, thuê, thuê mua noxh Hồng Hà Eco City phải nộp đầy đủ hồ sơ cho chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam theo quy định và thời gian, địa điểm được thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử như: Sở xây dựng hà nội hoặc trang web chính thức của chủ đầu tư.

Bên nhận là chủ đầu tư phải ghi giấy biên nhận cho khách hàng, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì người nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi rõ lý do chưa giải quyết và trả lại cho người nộp hồ sơ để thực hiện việc bổ sung, hoàn thiện.

Bước 2: Giải quyết yêu cầu mua Nhà ở xã hội Hồng Hà Eco City

Chủ đầu tư Hồng Hà Việt Nam là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội Hồng Hà Eco City có trách nhiệm gửi danh sách các đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo thứ tự ưu tiên (trên cơ sở chấm điểm theo quy định) về Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án để kiểm tra nhằm loại trừ việc người được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần.

Lưu ý: Trường hợp đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo danh sách do chủ đầu tư lập mà đã được Nhà nước hỗ trợ về nhà ở, đất ở theo quy định hoặc đã được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án khác thì Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản thông báo cho chủ đầu tư biết để xóa tên trong danh sách được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Sau 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được danh sách, nếu Sở Xây dựng không có ý kiến phản hồi thì chủ đầu tư thông báo cho các đối tượng được mua, thuê, thuê mua chung cư xã hội Hồng Hà Eco City trong dự án của mình đến để thỏa thuận, thống nhất và ký hợp đồng.

Sau khi ký hợp đồng, Chủ đầu tư Hồng Hà Việt Nam có trách nhiệm lập đầy đủ danh sách các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội gửi về Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án để công bố công khai trong thời hạn 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được danh sách) và lưu trữ để phục vụ cho công tác quản lý, kiểm tra (hậu kiểm).

Đồng thời, Chủ đầu tư Hồng Hà Việt Nam có trách nhiệm công bố công khai danh sách này tại trụ sở làm việc của chủ đầu tư và tại sàn giao dịch bất động sản hoặc trang thông tin điện tử về NƠXH Hồng Hà Eco City của chủ đầu tư (nếu có).

Bước 3: Bàn giao căn hộ Nhà ở xã hội Hồng Hà Eco City cho khách hàng

Sau khi chủ đầu tư thi công xong và đủ điều kiện bàn giao căn hộ cho khách hàng, Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi thông báo cụ thể chi tiết về ngày gờ, địa điểm và thực hiện bàn giao căn hộ cho khách hàng theo đúng thỏa thuận, hợp đồng đã ký giữa 2 bên.

Qua bài viết trên manhcuongbds.com đã chia sẻ và hướng dẫn các thủ tục hồ sơ mua nhà ở xã hội Hồng Hà Eco City để các bạn nắm được. Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo chúng tôi không chịu trách nhiệm gì nếu các bạn tự ý áp dụng mà ko được tư vấn trực tiếp từ chuyên viên.

Tham khảo bài viết liên quan:

5/5 - (6 bình chọn)